ඊශ්‍රායලයේ හා පලස්තීනයේ ගැටුම් ගැන ලංකාවෙන් නිවේදනයක්

ඊශ්‍රායලයේ හා පලස්තීනයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා ඉහළ යාම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අවධානයෙන් පසුවෙන බව විදේශ කටයුතු…

පලස්තීන – ඊශ්‍රායල අර්බුධය වඩාත් අවදානම් මට්ටමකට

පලස්තීන ගාසා තීරයේ තුන්වන කුළුණු ගොඩනැගිල්ල ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරවලින් මුළුමනින්ම විනාශයට පත්වී තිබෙනවා. එමෙන්ම ගාසා තීරයේ…