මැතිවරණ කොමිසමෙන් අගමැතිට සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා ලිපියක්

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබාදෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධනගෙන් ඉල්ලා…

කොමසාරිස්වරුන් අතට ගිය පළාත් පාලන ආයතනවලට මොකද වෙන්නේ?

මාර්තු 19 වැනිදායින් පසුව පළාත් පාලන ආයතන 340 ක නිල කාලය අවසන් වීමත් සමගම ඒවායේ පාලනය…

පළාත් පාලන ආයතන නිල කාලය වසරකින් දිර්ඝ කෙරේ

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය 2023 මාර්තු 19 වනදා තෙක් දිර්ඝ කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්…