ජාවාරම්කරුවකුට රැකවරණය දුන් රාජ්‍ය ඇමැතිගේ පට්ටම ගැලවෙයි ?

විදෙස්ගතව සිටි එතනෝල් ව්‍යාපාරිකයකු මෙරටට පැමිණි අවස්ථාවේදී කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේ ප්‍රභූ පර්යන්තය හරහා කැඳවාගෙන ආ බවට…