අමෙරිකානු යුධ නෞකා මැද පෙරදිග අඛණ්ඩව රැදවීමේ සූදානමක්

සිරියාවේ දී අමෙරිකානු කඳවුරකට එල්ලවූ ඉරාන හිතවාදී ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරය සමග මැදපෙරදිග කලාපයේ අමෙරිකානු ප්‍රහාරක නෞකා කණ්ඩායමක්…