රටින් පිට කර තිබෙන කොල්ලකාගත් ධනය ආපසු ගත හැකියි –හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත ජයකොඩි

මෙරට මහජනතාවට අයත් ධනය කොල්ලකාගෙන ,රටින් පිටකර ඇති ධනය වෙතොත් “එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහා මණ්ඩලය 2003…