විකුණන්න ගිය හිල්ටන් ගන්නවත් ආයෝජකයෝ එන්නේ නෑ / පාඨලී කියන ආගාධයේ ඉරණම

මෙරට ආයෝජන සඳහා කිසිදු විදේශිකයකු ඉදිරිපත් නොවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. කොළඹදී…

ඉදිරියේ දී ආර්ථිකය තවත් අසීරු වෙනවා / පාඨලී චම්පික රණවක

ඇති හැකි අයට දැවැන්ත බදු සහනයන් ලබා දී රාජ්‍ය ආදායමෙන් සියයට තිහක් අහිමි කරගැනීමට කටයුතු කළ…

”දින 19ට ආණ්ඩුව බිලියන 48ක මුදල් අච්චු ගහලා” – පාඨලී

වත්මන් රජය පසුගිය වසර තුළ පමණක් රුපියල් බිලියන 649ක මුදල් අච්චු ගසා ඇති බවට සමගි ජන…