පාන් ගෙඩියක මිල ඉහළට / රුපියල් 300 යි

පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 300ක මිලකට අලෙවි කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.…

මීළඟට පාන් හිඟයක් / පාන් පිටි නෑ – බේකරි හිමියන් කියයි

ඉදිරියේදී විශාල පාන් හිඟයක් ඇතිවිමට ඉඩ ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි. එහි සභාපති…

පාන් මිල 10කින් ඉහළට

පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමේ. අද (28) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 මෙම මිල ඉහළ දැමීම…

පාන් මිල වැඩි නොකිරීමට තීරණයක්

පාන් මිල ඉහළ නැංවීමට අවසර ලබා නොදෙන බව සමූපකාර සේවා, අළෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්‍ෂණ රාජ්‍ය…

පාන් මිල රුපියල් 10කින් වැඩි කිරීමට තීරණයක්

එන සතියේ පටන් සාමාන්‍ය පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ…