පාපන්දු 2022 ලෝක කුසලානය වෙනුවෙන් ලාංකිකයන් 557ක් බිලිවූ හැටි

පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය 2022 පැවැත්වෙන්නේ කටාර් රාජ්‍යයේය. මේ වන විට කටාර් රාජ්‍යය ලහිලහියේ සූදානම් වන්නේ…