පාසල් වෑන් රථයක දොර හදිසියේ විවෘතවී ඉන් ඇද වැටීමෙන් කුඩා දරුවකු මරුට

වැල්ලවාය ඇල්ල මාර්ගයේ හුණුකැටිය හංදිය ප්‍රදේශයේ දී අද (25) දහවල් සිදු වූ රිය අනතුරකින් පෙර පාසල්…