පාසලක ගුරුවරුන් හා දරුවන් පිරිසකට කොරෝනා

හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ පාලනය වන ගිනිගත්හේන ජාතික පාසලේ ළමුන් 08 දෙනෙකුට සහ ගුරුවරුන් 03…

ගාල්ලේ පාසලක පන්ති දෙකක් තාවකාලිකව වැසෙයි

ගාල්ල කලේගානේ ප්‍රදේශයේ පාසලක පන්ති කාමර දෙකක් තාවකාලිකව වසා දමා තිබෙනවා. ඒ එම පාසලේ ඉගෙනුම ලබන…