අද පාස්පෝට් නිකුත් කිරීම දින වෙන් කරගත් අයට පමණයි

දින වෙන් කරගත් අයදුම්කරුවන්ට පමණක් අද (27) දිනයේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.…

මාස 6කදි ලක්ෂ 3ක් පාස්පෝට් අරන් / රටින් පිටවී ඇත්තේ පනස් දහසයි

ගෙවුණු මාස හයට ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර තුන් ලක්ෂ දොළොස් දහසක් ලබාගෙන ඇතත් ඒවා භාවිත කර විදේශ…

රට හැර යන්නන් ඉහළ යයි / පාස්පෝට් ලබාගැනීමේ ප්‍රතිශතය 40% කින්ඉහළට

රටේ පවතින අර්බුදකාරී තත්වය හේතුවෙන් වෙනත් රටවලට යෑමේ අරමුණින් විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර (පාස්පෝට්) සකස් කර ගැනීම…