ස්වාධීනව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න – පැෆරල්

අපේක්ෂකයන් ලබා දෙන විවිධ දෑවලට රැවටීමෙන් තොරව ස්වාධීනව සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්නැයි පැෆරල් සංවිධානය සදහන් කරනවා. පළාත් පාලන…

සාමූහික එකඟතාවකින් ජනපති, අගමැති තෝරමු – පැෆරල්

මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති ආර්ථික, දේශපාලන හා සමාජ අස්ථාවරභාවය පිළිබඳව හා එම තත්ත්වය වෙනස්…