අවිස්සාවේල්ලේ පරණ යකඩ බඩු එකතු කරන ස්ථානයක පිපිරීමකින් අයෙකු මරුට

අවිස්සාවේල්ල, මාදොල ප්‍රදේශයේ පරණ යකඩ බඩු එකතු කරන ස්ථානයක සිදුවූ පිපිරීමකින් පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා. පොලිස්…