පිලිප් කුමරුගේ අවසන් කටයුතු හෙට

අභාවප්‍රාප්ත බ්‍රිතාන්‍යයේ පිලිප් කුමරුගේ අවසන් කටයුතු හෙට සිදු කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. අවමංගල්‍යය උත්සවය 30 දෙනෙකුට…

පිලිප් කුමරු සහ සනත් අයියා..!! – සමන් අතාවුදහෙට්ටි ලියයි

පිලිප් කුමරු සහ සනත් අයියා..!!    ඒ දවස්වල ගුවන් විදුලියේ අපි බරපතල වැඩ කන්දරාවක පැටලී සිටියෙමු. එවක…