කැනඩාවේ පිහි ඇණුම් සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් දෙදෙනාගෙන් අයෙකු මරුට

කැනඩාවේ සස්කැච්වන් ප්‍රාන්තයේ පිහි ඇණුම් සිදුකර මනුෂ්‍ය ඝාතන සිදුකිරීමට අදාළ සැකකරුවන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුගේ මළ සිරුරක්…