දිනකට පිළිකා රෝගීන් 105 ක් – ජාතික පිළිකා මර්දන ව්‍යාපාරය

දවසකට අලුතින් පිළිකා රෝගීන් 105 ක් හඳුනා ගන්නා බව ජාතික පිළිකා මර්දන ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය…

අපේක්ෂා රෝහලේ හෙදියන් දෙදෙනකු විකිරණශීලී කාමරයක හිර කරලා

මහරගම අපේක්ෂා පිළිකා රෝහලේ හෙදියන් දෙදෙනකු විකිරණශීලී කාමරයක් තුළ පැයක් පමණ කාලයක් අගුලුදමා රඳවා තැබූ බවට…

බදුල්ල මහ රෝහලේ පිළිකා වාට්ටු සංකීර්ණයේ 34 දෙනෙකුට කොරෝනා

බදුල්ල මහ රෝහලේ පිළිකා වාට්ටු සංකීර්ණයේ 34 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. රෝගීන් 22ක්,…