බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිනගේ සැමියා වූ පිළිප් කුමරු මිය යයි

බ්‍රිතාන්‍ය දෙවැනි එළිසබෙත් මහ රැජිණගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන පිලිප් කුමරු අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. අභාවප්‍රාප්ත වනවිට එඩින්බරෝ…