පෙෂාවර් හී දී සුළුතර ජන කොටසක තරුණයකු ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව විරෝධයක්

පකිස්ථානයේ පෙෂාවර් නගරයේදී සුළුතර මුස්ලිම් ජන කොට්ඨාශයකට අයත් තරුණයකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට දැඩි විරෝධයක්…