දැනට වෙළෙඳපොළේ ඇති පොල්තෙල් පරිභෝජනය ඉතා භයානකයි – විජයදාස රාජපක්ෂගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

විෂ කාරක පොල්තෙල් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඔහු පවසන්නේ…