පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් ලබන සතියේ මෙරට සංචාරයක

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ මහ ලේකම් පැටී්‍රෂියා ස්කොට්ලන්ඩ් කේසී ලබන සතියේ දී දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ. පෙබරවාරි 4…