මිනිසකු ඝාතනය කළ කුකුළෙක් පොලිසිය භාරයට

දකුණු ඉන්දියාවේදී මනුෂ්‍ය ඝාතන චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් කුකුළකු පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා. බී බී සී පුවත් සේවය…