පොලිස්පතිට මාස 3ක සේවා දිගුවක්

පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න මහතාට මාස 3ක සේවා දිගුවක් ලබාදී ඇති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග හෙළි කර…

පොලිස්පති මානව හිමිකම් කඩ කරලා

සාමකාමී විරෝධතාකරුවන්ට ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට හා නීතියේ ආදිපත්‍ය තහවුරු කිරීමට අපොහොසත් වීමෙන් පොලිස්පතිවරයා රාජකාරිය කඩකර…

මහජන උද්ඝෝෂණවල⁣ට වෙඩි තැබීමට උපදෙස් දුන්නේ නැහැ – පොලිස්පති

මහජන උද්ඝෝෂණවල⁣ට වෙඩි තැබීමට තමන් උපදෙස් දී නැතැයි, පොලිස්පති මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් අද…