බස්නාහිර පළාතට පොලිස් ඇදිරි නීතිය

බස්නාහිර පළාතට අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට හෙට (02) අලුයම 06 දක්වා පොලිස් ඇදිරි නීතිය…

පොලිස් ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරයි

ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ප්‍රදේශ කිහිපයකට පැනවු පොලිස් ඇදිරි නීතිය ඉවත් කර තිබෙනවා.