ලොරි රියදුරකුට පහරදුන් පොලිස් කොස්තාපල් රිමාන්ඩ්

ලොරි රථ රියදුරෙකුට පන්නිපිටියේදී පහරදීමට සම්බන්ධ පොලිස් කොස්තාපල්වරයා ලබන මස 05 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර…