සැකකරුවන් දෙදෙනකු අල්ලන්න පොලිසිය මහජන සහාය පතයි

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරන සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසීය මහජන සහය අපේක්ෂා කර තිබෙනවා. පොලීසීය…