පොහොර නැව නිසා චීනය තරහ වෙලා /රාජ්‍ය ඇමති කියයි(Video)

කාබනික පොහොර නැව සම්බන්ධ අර්බුධය මත ශ්‍රී ලංකාවේ සමීපතම මිතුරා වූ චීනය ලංකාව සමඟ අමනාපවී ඇතැයි…

ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ හැංගි-මුත්තන් කරන චීන පොහොර නැව

චීන පොහොර නැවට මොකද වෙන්නේ? පොහොර තොගය භාර ගන්න වෙයිද? මෙය බොහෝ දෙනෙක් මතු කරන ප්‍රශ්නයකි.…