හැරී – මේගන්ගේ ප්‍රකාශය ගැන බකිංහැම් මාලිගයෙන් නිවේදනයක්

සසෙක්ස්හි ආදිපාද හැරී කුමරු හා ඔහුගේ බිරිඳ වන මේගන් මාර්කල් කළ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් බකිංහැම් මාලිගය…