බද්දේගම සමිත හිමියන්ටත් කොරෝනා වැළදෙයි

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස කටයුතු කළ බද්දේගම ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රී බද්දේගම සමිත හිමියන් කොවිඩ් ආසදිත වී තිබේ.…