බඹරකන්දේ අතරමං වුණු ගල්කිස්සේ තරුණයින් පිරිස හමුවෙයි

බඹරකන්ද දිය ඇල්ල නැරඹීමට ගොස් අතරමං වී සිටි තරුණියින් පිරිස සොයාගෙන තිඛෙනවා. කොළඹ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය…

බඹරකන්ද නැරඹීමට ගිය 11 ක් අතරමං

බඹරකන්ද දිය ඇල්ල නැරඹීමට ගිය පිරිසක් අතරමං වී ඇති බවට ලද තොරතුරු මත ඔවුන් සොයා පරීක්ෂණ…