ෆයිසර් එන්නත ගැන සුබවාදී අනාවරණයක්

ෆයිසර් – බයෝඑන්ටෙක් එන්නත කොරෝනා වෛරසය මර්දනය සඳහා සාධනීය මට්ටමක් පෙන්නුම් කරන බව නවතම අධ්‍යයනයකදී අනාවරණ…