ඉන්ධන බෙදාහරින පුද්ගලික බවුසර් රථ සේවයෙන් ඉවත්වෙයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ ඉන්ධන බෙදා හරිනු ලබන පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියෝ(බවුසර්) අද(15) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිටි…