අන්තර් පළාත් සියලු බස් රථ සේවා අත්හිටුවයි

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අන්තර් පළාත් බස් රථ සේවා අත්හිටුවා තිඛෙනවා. ඒ අනුව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ…

කොවිඩ් එන්නත නොදුන්නොත් බස් වර්ජනයක් – ගැමුණු විජේරත්න

පුද්ගලික බස් රථ සේකයින් සදහා සති දෙකක් තුළ කොරෝනා මර්දන එන්නත ලබා නොදුනහොත් බස් වර්ජනයකට යොමු…