ලෝකයේ ඉරණම ගැන බිල් ගේට්ස්ගෙන් තවත් අනාවැකි දෙකක්

ඉදිරි සමය තුල ලෝකයට තවත් අවදානම් දෙකකට මුහුණපෑමට සිදුවන බවට මයික්‍රසොෆ්ට් නිර්මාතෲ බිල් ගේට්ස් අනතුරු අඟවා…