ලංකාවේ විදෙස් සංචිත වැඩි කරන්න චීනයේ ණය අනුමතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල විදෙස් මුදල් සංචිත ඉහළ නැංවීම සඳහා චීනය බිලියන 1.5ක් මුදලක් අනුමත කර තිබෙනවා.…

පැය 24ක් තුල යළිත්, ඊලොන් මස්ක් ලෝකයේ ධනවත්ම මිනිසා බවට පත්වෙයි

බ්ලූම්බර්ග්ගේ බිලියනපතියන්ගේ දර්ශකයට අනුව ජෙෆ් බෙසෝස් පරදා යලිත් වරක් ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්වීමට ඊලොන් මස්ක්…