බුද්ධි අංශ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය පුවත් සාවද්‍යයි /පොලිසිය

බුද්ධි අංශ සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සාවද්‍ය පුවත් ප්‍රචාරය වෙමින් තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනය…

බුද්ධි තොරතුර ගැන කලබල නොවන්නැයි පැහැදිලි කිරීමක්

Interschool නමින් වට්ස්ඇප් කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ඨාශය විසින් නිකුත් කළ බුද්ධි තොරතුර සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය…