බූස්සේ බන්ධනාගාරයේ සිටි කොරෝනා ආසාදිත රැදවියෙකු පැනයයි

කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රැගෙන යමින් සිටි බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා…