ගෝටාගෝ ගම ප්‍රහාරයෙන් පසු බේරේවැව අසලදී පහර කෑ අයෙකු මරුට

දිවයින පුරා පසුගිය 9 දා ඇතිවූ නොසන්සුන් තත්ත්වය අතරතුර බේරේ වැව අසල පදික වේදිකාවේදී පහරදීමට ලක්ව…