බොරැල්ලේ දේවස්ථාන අත්බෝම්බ සිද්ධියේ සැක වෛද්‍යවරයා අධිකරණයට

බොරැල්ල ආනන්ද රාජකරුණා මාවතේ සියලු ශාන්තුවරයින්ගේ දේවස්ථානයට බෝම්බ තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් විශ්‍රාමික වෛද්‍යවරයා කොළඹ…

ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් බොරැල්ලෙන් හා අලවතුගොඩින්

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම ආසාදිතයන් ගණන 362 ක්.…