බංග්ලාදේශයේ යාත්‍රා අනතුරක්

බංග්ලාදේශයේ සිදු වූ බෝට්ටු අනතුරකින් පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂට පත් ව තිබෙනවා. මගී ප්‍රවාහන බෝට්ටුවක් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන…

හෙරොයින් කිලෝ 200ක් සමග ලංකාවේ බෝට්ටු 3ක් ඉන්දීය අත්අඩංගුවට

හෙරොයින් කිලෝ 200 ක් හෂීස් කිලෝ 60ක් සමග ශ්‍රී ලංකික බෝට්ටු 3ක් ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක බලකාය භාරයට…