බෝයිං 777 යානයක එන්ජිමක් අහසේදී ගිනිගත් දර්ශන නිකුත් කරයි – Video

මගීන් 200ක් සහිතව පියාසර කරමින් පැවති බෝයිං 777 යානයක එන්ජිමක් අමෙරිකාවේ කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ දී ගිනි ගැනීමේ…

බෝයිං 777 යානයටත් අසුබ කාලයක්

බෝයිං 777 මගී ජෙට් යානා තවදුරටත් භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් , අවධානය යොමු කිරීමට අමෙරිකානු ගුවන් පරිපාලනය…