භාණ්ඩ 150 ක ආසන්න සංඛ්‍යාවක ආනයන සීිමා ඉවත් කිරීමට අවධානය

ඉදිරි මාස හතරේදී භාණ්ඩ 100 ත් 150 ත් අතර සංඛ්‍යාවක ආනයන සීිමා ඉවත් කිරීමට යයි. කෙසේ…

ආනයන සීමා ඉවත් වෙන දිනය

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ 305ක් ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම මේ මොහොතේ අවශ්‍යම පියවරක් බව මහ බැංකු අධිපති,…

භාණ්ඩ වර්ග 367කට පැනවූ ආනයන සීමා තවදුරටත්

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ වර්ග 367 කට පැනවූ ආනයන සීමා තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබේ. ඒ මුදල් අමාත්‍යවරයා…

වරායේ සිරවූ භාණ්ඩ මුදාගන්න විශේෂ වැඩපිලිවෙලක්

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ මෙතෙක් වරායෙන් නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකි වූ භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම සදහා වෙළද …

රටින් ගෙන්වන භාණ්ඩ 367ක් සීමා කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ 367ක් ආනයනය පාලනය කරමින් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්…

අද සිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 27ක මිල පහලට

අද (08) සිට භාණ්ඩ 27ක මිල මාස 3ක කාලයක් සඳහා පහත දැමීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන…

සඳුදා(08) සිට අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ වර්ග 27 ක මිල පහළට / ලයිස්තුව හා මිල ගණන් මෙතනින්

ලබන සඳුදා (08) සිට භාණ්ඩ 27ක මිල මාස 3ක කාලයක් සඳහා පහත දැමීමට තීරණකර ඇති බව…