භූතානයටත් කොරෝනා එන්නත ලැබෙයි

කොරෝනා වසංගතය මර්දනය සඳහා අවශ්‍ය එන්නතක් මුල්වරට භූතානයට ළගාවී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කළ කෝවිෂීල්ඩ්…