කොරෝනා මරණ භූමදානය ඉරණතිව්හීදී – Audio

කොරෝනා ආසාදිතව මියයන පුද්ගලයින්ගේ මල සිරුරු ඉරණතිව් හිදී භූමදානමය කිරීම සඳහා අවසන් තීන්දුවක් ගෙන තිබෙනවා. අද…

කොරෝනා මරණ භූමදානයට තාක්ෂණික කමිටුව නිර්දේශ දී ඇත්තේ දෙසැම්බර් මාසයේ

කොරෝනා ආසාදිතව මිය යන පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු ආදාහනය හෝ භූමාදනය යන ක්‍රමවේද දෙක සඳහාම අනුමැතිය ලබාදෙමින් නිර්දේශ…

කොරෝනා දේහ භූමදානයට ඉඩ දීම සතුටක් / අමෙරිකාව කියයි

කොරෝනා ආසාදිත මෘතදේහ අනිවාර්ය ආදාහනය නතරකර භූමදානයට ඉඩදීම සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සිය ප්‍රසාදය පල කර…

කොරෝනා මරණ භූමදානය කිරීමට අවසර / අගමැති කියයි

කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මියයන පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු භූමදානයට ඉඩදෙන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද(10) පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා…