ආදාහන,භූමදාන ගැටළුවත් ජීනිවා යයි

මෙරට මානව හිමිකම් ගැටලු සම්බන්ධයෙන් තම කනස්සල්ල පලවන බව බ්‍රිතාන්‍යය පවසනවා. ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් බ්‍රිතාන්‍යයේ…