ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

නැගෙනහිර ඉන්දුනීසියාවේ ෆොරස් මුහුදු කලාපයේ ප්‍රභල භූ කම්පනයක් හටගෙන තිඛෙනවා. එහි ප්‍රභලත්වය සටහන්ව ඇත්තේ මැග්නිටියුඩ් ඒකක…