සෞඛ්‍ය නීති කඩවුණොත් මංගල උත්සව ගැන තීන්දුවක්

මංගල උත්සව  හා අනිකුත් උත්සවවලදී සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උපරිම අයුරින් පිලිපැදිය යුතු බව අවධාරණය කර තිබුණා. එමෙන්ම…

විවාහ මංගල උත්සව ගැන යළිත් අවවාදයක්

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කරමින් විවාහ මංගල උත්සව ඇතුලු විවිධ සාද පවත්වන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග…

මංගල උත්සවයක උපරිම සීමාව 50 යි

මංගල උත්සවවලට සහභාගී වන පිරිස 50 දක්වා  සීමා කිරීමටත් පළාත් අතර සංචරණ සීමා නීතිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්…

මඟුල් පොකුරු නිසා මංගල උත්සව යළි සීමාවන ලකුණු

විවාහ මංගල සහ සෙසු උත්සව සඳහා දැනට ලබාදී ඇති සහනය ඇතමුන් අවභාවිත කරන බව පෙනී යන…

සති දෙකකට මංගල උත්සව ඇතුළු සියලු උත්සව තහනම්

මංගල උත්සව ඇතුළු සියලු උත්සව එළඹෙන සඳුදා දිනයෙන් පසු සති දෙකක කාලයක් තුළ පැවැත්වීම තහනම් කර…