කොරෝනා වැළදුණු මංගල දැඩි සත්කාර ඒකකයේ

කොරෝනා ආසාදිතව සිටින හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන බව වාර්තා වනවා.…

විවාහ මංගල උත්සව වල අමුත්තන් ගණන 50ට අඩු කරයි

විවාහ මංගල උත්සව සඳහා සහභාගී විය හැකි සංඛ්‍යාව 150 සීමාවේ සිට 50 දක්වා අඩු කර තිඛෙනවා.…