මම දැන් හොඳින් / ලංකාවේ පළමු කොරෝනා ආසාදිතයා වසරකට පසු හෙළිකරයි

මීට වසරකට පෙර කොරෝනා රෝගය වැලඳුණු ප්‍රථම ශ්‍රි ලාංකිකයා වූයේ මත්තේගොඩ පදිංචි සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙක් හා…