ආහාර නොගෙන, වෙහෙසවී සිටි නිසා කට වැරදුණා / විදුලි බල සභාපති

මන්නාරම සුළං විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව ඉන්දියානු අදානි සමාගමට ලබාදීමට තීරණය කිරීම පිළිබද ආන්දෝලනාත්මක…

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ගුවන් මගින් ඛනිජ තෙල් ගවේශණය ඇරඹෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මන්නාරම සහ කාවේරි ද්‍රෝණියේ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල ඛනිජ තෙල් සම්පත් ගවේෂණය පිණිස ප්‍රථමවරට ගුවන්යානා…

රටේ ණය මෙන් 3 ගුණයක් වටින ලංකා මුහුදේ තෙල් සම්පත

මන්නාරම දෝණියේ සැඟව ඇති ඩො.බිලියන 267 ක් වටිනා තෙල් සහ ගෑස් සම්පත තුළින් රටේ සමස්ත ණය…