13 සංශෝධනය රටේ නීතියයි / රනිල් එය ක්‍රියාත්මක කරනවා – මනූෂ කියයි

13 වන සංශෝධනය රටේ නීතිය වන බැවින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ එය ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය මනූෂ…

අපි රට හදද්දී විපක්ෂය බර අවි ගේන්න යනවා / මනූෂගෙන් චෝදනා

රජය රට ස්ථාවර කිරීමට තැත් කරමින් සිටියදී විපක්ෂය දේශපාලනික වශයෙන් බර අවි භාවිත කිරීමට තැත් කරමින්…

රනිල්ට සහය දීමට හරීන්, මනූෂ සූදානම්

රට සෑම අතින් ම අසීරුවට පත්ව ඇති මෙම අවස්ථාවේ, රටේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ඕනෑ…

මන්ත්‍රී මනූෂට CID යෙන් සිහි කැඳවීමක්

දත්ත මගඩිය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශ පදනම්කොට සිදු කරන විමර්ශනයට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනූෂ…